Wesele w Soplicowie

Celem projektu jest:

 • Aktywny i twórczy udział w opracowaniu lektury „Pan Tadeusz”.
 • Uzyskanie szerokiego kontekstu kulturowego poematu Mickiewicza.
 • Zdobycie wiedzy nt. zwyczajów weselnych w Polsce szlacheckiej: przygotowanie balu, przepisy na potrawy staropolskie, tańce, stroje, symbolika i znaczenie obrzędów weselnych.
 • Analiza i samodzielne opracowanie fragmentów epopei narodowej, wnioskowanie, sporządzanie notatek.
 • Umiejętność współpracy w grupach.
 • Samodzielna praca w czytelni Biblioteki Miejskiej.
 • Poznanie pracy współczesnego domu weselnego.
 • Umiejętność planowania etapów pracy nad projektem.

Zaplanowane działania:

 • Wizyta w restauracji „Olimp” w Rozwadowie, poznanie pracy domu weselnego.
 • Praca grup w czytelni Biblioteki Miejskiej – opracowanie wskazanych fragmentów książek: „Śluby polskie. Tradycje, zwyczaje, przepisy”, „Tysiąc lat ubiorów w Polsce”, „Życie codzienne arystokracji”.
 • Samodzielna analiza fragmentów „Pana Tadeusza” przez członków grup.
 • Wykonywanie plansz, prezentacji, wizytówek.
 • Nauka podstawowych kroków tradycyjnych tańców polskich: mazura, poloneza, oberka.

Opiekunem projektu jest pani Barbara Burak.

Współpraca: pani Ewelina Mierzwa

Projekt będzie realizowany w ramach przedmiotów: język polski, lekcja wychowawcza, plastyka, muzyka/taniec.