WYCIECZKA „ZERÓWKI” DO BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJ

Data:

27 września „zerówkowicze” udali się do biblioteki. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabiania u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacenie słownictwa dzieci.


Podczas spotkania Pani bibliotekarka opowiadała o swojej pracy, zapoznała z zasadami zachowania się w bibliotece, pokazała różne pomieszczenia oraz zachęcała dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek.
Dzieci wysłuchały kilku opowiadań z audiobooka. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze.

I.Z ,M.B