WYJAZD DO TARNOBRZEGA NA PAINTBALL

Data:

14 października 2016 r. – wyjazd na paintball do Tarnobrzega w ramach Aktywnych Form Turystyki. Wyjazd z parkingu naprzeciwko Karczmy Biesiada (godz. 9:40). Koszt wyjazdu 70 zł. Obowiązkowo każdy
z uczestników powinien mieć pisemną zgodę rodziców.