Fonoholizm

Projekt na temat fonoholizmu

 

Projekt realizowany jest przez klasę 8.

 

Opiekunem projektu są pani Beata Łacek i Dorota Bednarczyk.

 

Jednym z działań w ramach projektu było przeprowadzenie „Sądu nad smartfonem”, który odbył się 4 listopada b.r. Szkolny hall zamienił się w salę rozpraw, a uczniowie klasy 8 wcielili się w rolę sędziów, ławy przysięgłych, prokuratora, obrońcy i świadków.

 

Proces obserwowali wszyscy uczniowie „Społecznej”. Podczas rozprawy społeczność szkolna mogła zaznajomić się z pojęciem fonoholizmu, a także poznała zalety i wady korzystania z urządzeń cyfrowych. Ostatecznie smartfon został uniewinniony, gdyż urządzenia same w sobie nie są złe – wszystko zależy od ich użytkowników.