mBank – „Matematyka jest dobrą zabawą”

Realizujemy projekt: „Matematyka jest dobrą zabawą”, którego głównym celem jest nauka przez rozrywkę, popularyzowanie nowoczesnych gier planszowych i logicznych oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzanie czasu. Podczas  zajęć uczniowie mają możliwość kształtowania wielu kompetencji z zakresu matematyki, myślenia logicznego i abstrakcyjnego.

 

Zajęcia zapewniają uczniom dobrą zabawę, wzmacniają poczucie wartości, uczą cierpliwości i umiejętności rywalizacji na kulturalnym poziomie, pozwalają wczuć się w nieznane dotąd role, budują pozytywne relacje z kolegami. Umiejętności  ćwiczone w formie zabawy, są podstawą lepszego funkcjonowania ucznia w szkole. Dają mu wiarę, że wie, umie, potrafi, a co za tym idzie – zwiększają jego samoocenę i motywację do pokonywania trudności.

 

Zabawa staje się w ten sposób jednym ze środków ułatwiających opanowanie, utrwalanie i usystematyzowanie podanych wiadomości na lekcjach matematyki oraz rozwijanie zainteresowań, wspomaganie procesów rozwojowych.