Osiągnięcia szkoły

  • Wysokie wyniki  egzaminów zewnętrznych – lokujemy się  w czołówce szkół w kraju, wśród  4% szkół osiągających wynik najwyższy 9. stanin.

 

Tytuły

  • „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
  • „SZKOŁA PRZYJAZNA UTALENTOWANYM UCZNIOM” przyznany przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie za osiągnięcia w  pracy z uczniami. Co roku uczniowie szkoły zdobywają tytuł laureata   konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO w Rzeszowie
  • „SZKOŁA SUKCESU” – zastosowana przez MEN miara oceniająca wartość dodaną  pracy szkoły plasuje nasz Zespół Szkół w najwyższej kategorii
  • „W NASZEJ SZKOLE DBAMY O POPRAWNĄ POLSZCZYZNĘ” nadany przez Centrum Edukacji Humanistycznej za sukcesy uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
  • „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

 

Certyfikaty

  • „SZKOŁA Z TRADYCJĄ” nadany przez Centrum Edukacji Młodzieży w Warszawie przyznany nielicznym szkołom w Polsce za program wychowawczy
  • „SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA” przyznany przez UNICEF Polska
  • Medal „Pro Memoria” okolicznościowe odznaczenie przyznawane  za działalność w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu