Historia

Społeczna Szkoła  Podstawowa została utworzona w 1990 roku z inicjatywy rodziców. Organem prowadzącym jest Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, a nie gmina. Pierwsza siedziba szkoły to budynek przedszkola przy ul. Ks. Popiełuszki 29a.

Misja szkoły to: „Rodzinnie, bezpiecznie, twórczo”.

Pierwszym Dyrektorem była p. Maria Rehorowska (1990-1991), kolejnym p. Cecylia Brzuchacz (1991-1995), p. Maria Linek (1995-2015), p. Ewa Kata (2015-2017),  p. Ewa Brzozowska, obecnie dyrektorem jest Pani Agnieszka Iwan.

Po pięciu latach funkcjonowania 01.09.1995 szkoła przeniosła się w całości do obecnego  budynku (po hotelu pielęgniarek) przy ul. ks. Józefa Skoczyńskiego 1, na terenie parku miejskiego.

25.11.1995 r.  nadano szkole imię Armii Krajowej i Biskup Edward Frankowski poświęcił sztandar ufundowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Rodzicami chrzestnymi szkoły zostali Cecylia Brzuchacz i Stanisław Parada.

Na sztandarze wyszyte są słowa BÓG HONOR OJCZYZNA.

Społeczne Gimnazjum (SG) powstało w 1999 r. Obie  szkoły połączono w Zespół Szkół Społecznych (ZSS) w 2005 r. W gimnazjum są 3 klasy, a w szkole podstawowej 6 klas oraz oddział przedszkolny. Obecnie w ZSS uczy się 161 uczniów.

27 września obchodzimy co roku w szkole Święto Państwa Podziemnego. Armia Krajowa, nasz Patron, to siły zbrojne, czyli  żołnierze właśnie tego Państwa Podziemnego. Armia Krajowa powstała 14.02.1942 r. a jej pierwszym Komendantem był Generał Stefan „Grot” Rowecki.