SSTO

 

NIP: 8652080199

 

KRS: 0000071697

 

Organ prowadzący: 
Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe

 

Zarząd Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego:
Prezes: Katarzyna Stabryła
Wiceprezes: Paweł Stefańczyk
Sekretarz Zarządu: Beata Łacek
Członek Zarządu: Joanna Sanecka
Członek Zarządu: Tomasz Brymora

 

Statut Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego:
STATUT SSTO

 

Deklaracja członkowska:
Deklaracja członkowska