SSTO

 

NIP: 8652080199

 

KRS: 0000071697

 

Organ prowadzący: 
Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe

 

Zarząd Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego:
Prezes: Renata Prietzel
Wiceprezes: Katarzyna Stabryła
Sekretarz Zarządu: Beata Łacek
Członek Zarządu: Joanna Skrzypek-Kucharczak
Członek Zarządu: Paweł Stefańczyk

 

Statut Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego:
STATUT SSTO

 

Deklaracja członkowska:
Deklaracja członkowska