Czesne i zniżki w opłatach czesnego

Wpisowe: 450,00 zł (jednorazowe, bezzwrotne)
Przy zapisie do szkoły drugiego i kolejnego dziecka kwota wpisowego wynosi 225,00 zł
Czesne: 690,00 zł (płatne przez 12 miesięcy w roku – od 01.06.2022 r.)

 

Zniżki w opłatach czesnego od 01.09.2019 r.:
– kwota czesnego na pierwsze dziecko płatna jest w całości
– 20% kwoty czesnego na drugie dziecko z rodzeństwa
– 30% kwoty czesnego na trzecie dziecko z rodzeństwa