Moje Hobby

  1. Celem projektu jest:
  • integracja, bliższe poznanie się uczniów,
  • możliwość podzielenia się swoimi pasjami,
  • inspiracja dla innych i źródło wiedzy o różnych sposobach spędzania wolnego czasu,
  • oswojenie się z występami publicznymi,
  • przełamanie lęku przed wypowiadaniem się na forum grupy,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Zaplanowane działania:

  • prezentacja zainteresowań przez uczniów w dowolnej formie: prezentacji multimedialnej, pokazu zdjęć, galerii, filmiku, gazetki ściennej, wystąpienia z pokazem swoich umiejętności lub zbiorów (w przypadku kolekcjonerów), połączonej z opowiadaniem o swoich pasjach (dwoje uczniów na jednej lekcji),
  • dyskusja, możliwość zadawania pytań przez pozostałych uczniów,
  • rozmowa na temat odczuć osoby występującej oraz słuchaczy (co się podobało, a co było dla nich trudne).

Opiekunem projektu jest pani Edyta Cetnarska.

Projekt realizowany jest w ramach lekcji wychowawczych.