Warto zobaczyć

Materiały dydaktyczne (wymaga logowania)

Przydatne strony

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
Ministerstwo
Edukacji Narodowej
Okręgowa Komisja
Egzaminiacyjna Kraków
System
Ewaluacji Oświaty

Lista lektur zalecanych do czytania przez uczniów gimnazjum Lista Książek do czytania

Złota Lista Książek do czytania dzieciom opracowana przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

„Najlepsze polskie książki dla dzieci ”wg „Dziennika”

Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży „Gazety Wyborczej”

Jubileuszowy teledysk o szkole

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O ARMII KRAJOWEJ Materiały do pobrania

Projekt „Szkoła z Prawami Dziecka”

IDEA PROJEKTU
Edukacja w zakresie praw dziecka jest istotna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.
Udział w projekcie podkreśla znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżającej się rocznicy.
Prawa dziecka znajdują także swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Ważne jest, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są prawa dziecka, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane.
W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagrażające realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorów zachowań. Dlatego w projekcie Szkoła z Prawami Dziecka podkreślone jest znaczenie osób dorosłych z najbliższego otoczenia dzieci w walce o ich prawa.

CELE PROJEKTU:
1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka.
2. Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu.
3. Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego.
4. Budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

NA CZYM POLEGA PROJEKT?
W ramach akcji uczniowie wezmą udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne uczniowie dowiedzą się czym są prawa dziecka, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji o prawach dziecka, gdzie szukać pomocy w sytuacji gdy ich prawa są łamane. Projekt zakłada szereg konkursów dotyczących praw dzieci, które mają na celu uświadomienie młodym ludziom jakie są ich prawa, pobudzenie ich empatii oraz świadomości własnej wartości.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
1. Udział w programie edukacyjnym  „Szkoła z prawami dziecka” organizowanego przez UNICEF.
2. Zajęcia edukacyjne w klasach.
3. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (apel 20.11.2014r.)
4. Gazetka  na korytarzu szkolnym.
5. Quiz- Prawa Dziecka przeprowadzony na lekcjach.
6. Konkurs wiedzy o prawach dziecka w klasach.
7. Konkurs plastyczny dla klas I-III „Dziecko ma swoje prawa”.
8. Konkurs dla klas IV-VI na prezentację  multimedialną „Prawa dziecka”.
9. Konkurs wiedzy dla klas I-III gimnazjum „PRAWA DZIECKA”.
10. Zaproszenie na spotkanie gościa z organizacji zajmującej się obrona praw dzieci.
11. Konkurs na napisanie wiersza  – „Dziecko ma też swoje prawa”.

Prace końcowe uczniów z zajęć informatyki

Projekt gimnazjalny:
BEZPIECZNY INTERNET
Prace na zaliczenie:
STRONKA SPORTOWA
STAROŻYTNA GRECJA
KOSMOS
      NOWINKI ZE ŚWIATA E-SPORTÓW

Nasi uczniowie  w Konkursie „Odkrywcy Kosmosu”  NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

Tematem Pracy Konkursowej było przygotowanie modelu Układu Słonecznego przy użyciu wybranych technik artystycznego wyrazu oraz skorzystanie z tak przygotowanego modelu w celu kreatywnego przedstawienia informacji merytorycznych na temat Układu Słonecznego (Prezentacja).
Z naszej szkoły wzięły udział trzy grupy konkursowe. Są to wszyscy uczniowie klasy czwartej.
Prezentacje miała  formę filmu wideo. W przygotowaniu prezentacji filmowej  wziął udział każdy uczeń – uczestnik grupy konkursowej.
Przygotowane filmy do konkursu:
film nr 1,
film nr 2,
film nr 3,
Zwycięzcy Konkursu wyłonieni będą w wyniku wyboru pracy konkursowej dokonanego przez Komisję Konkursową – oraz poprzez jawne i dostępne dla każdego głosowanie za pośrednictwem stronywww.natgeotv.com/pl/konkurs.

TRZYMAMY KCIUKI!!!

B.Ł.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PEDAGOG  RADZI

»    Ogólne zasady związane z kształtowaniem czytelnictwa u dzieci od najmłodszych lat:

 1. Początki czytelnicze nie muszą być ściśle związane ze słowem drukowym. Mogą to być słowa mówione lub ilustracje.
 2. Dziecko trzeba zacząć wprowadzać w świat literatury jak najwcześniej.
 3. Najważniejsze są systematyczność i konsekwencja. Duże wydatki pieniężne i czasowe nie są tak istotne.
 4. Kontakt z literaturą trzeba dostosować do wieku i stopnia rozwoju dziecka.
 5. Czytanie musi być dla dziecka przyjemnością, nie przymusem.
 6. Czytanie musi łączyć się z bliskością, poczuciem więzi i bezpieczeństwa.

Opracowanie:
Kinga Korzeniowska
(Na podstawie: J. Truskolaska Wychować miłośnika książki, czyli czytelnictwo i okolice)

»    9 reguł postępowania,
które wzbogacą styl wychowania Rodziców:

 1. Szanuj Dziecko
 2. Poświęć czas na słuchanie Dziecka
 3. Pozwól Dziecku wyrażać swoje emocje
 4. Bądź blisko z Dzieckiem
 5. Doceniaj i podziwiaj Dziecko
 6. Baw się z Dzieckiem
 7. Pozwól Dziecku samodzielnie odkrywać i badać świat
 8. Ponad wszystko ciesz się z Dzieckiem

Opracowanie:
Kinga Korzeniowska
(Na podstawie broszury Reginy Zięby Jak dać Dziecku dobry start emocjonalny)

» Dyslekcja (368 pobrań)

» Program pomocy dla młodych internautów w sytuacji zagrożenia w sieci– bezpieczeństwo internetowe

 • zasady bezpieczeństwa
 • porady dla dzieci, młodzieży, rodziców i profesjonalistów
 • artykuły i badania

» Konwencja o Prawach Dziecka (327 pobrań)

» Zasady prawidłowej komunikacji – jak być asertywnym (300 pobrań)

» Kultura Bezpieczeństwa– materiał pomocniczeW Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym powstały materiały pomocnicze dla nauczycieli pn. „Kultura bezpieczeństwa” do nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”.
Materiały są zbiorem pomocy edukacyjnych wspierających nauczyciela w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświatowego.

Strony do nauki i zabawy

Kubuś Puchatek Dzieci OnLine Mały Przewodnik
Katolicki
Misie