Data:

 

W związku z ustąpieniem z funkcji członka Zarządu SSTO Pani Anny Byry, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie członka Zarządu SSTO na obecną kadencję.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zobowiązania Zarządu do zrównoważenia budżetu szkoły zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zebrania Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z dnia 5 czerwca 2018 r.,
  – zatwierdzenia zmian w Statucie SSTO.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.