Data:

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się 12 października (piątek).

 

klasy: 0 – 4 godz. 8:55 – 9:40
klasy: 5 – III gim. godz. 9:50 – 10:35

 

*-zgodnie  z § 2, pkt 2 Regulaminu Stroju Ucznia Społecznej Szkoły Podstawowej  obowiązuje strój galowy