Data:

 

Zarząd SSTO zwołuje Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:
    – zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSTO za rok 2018
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.