Data:

W dniach 4 – 5 października 2019 r. w Stalowej Woli – Rozwadowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Bohatera Niezłomnego – kpt. Tadeusza Gajdy, ps. „Tarzan” – organizowane przez władze miasta, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie i Fundację „Biografie Codzienności”. Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w patriotycznym montażu słowno-muzycznym podczas tych uroczystości.