Data:

 

16 października 2020 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu odbywają się tylko zajęcia opiekuńcze (świetlica).