Data:

Powrót do szkoły to okazja do pracy w grupach, rozmów i wspólnych zadań. Uczniowie klasy 3 wykonali w zespołach piękne albumy o Warszawie. 

 

Joanna Jarocka-Ślipko