Data:

Wycieczka rowerowa do Madejówki.

 

Marcin Miękina
Stanisław Wierzgacz