Data:

 

15 października 2021 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu odbywać się będzie opieka w świetlicy szkolnej.