Data:

Poranne poszukiwania – kółko ortograficzne w klasie 3. 

 

Aleksandra Grzela