Data:

Uczniowie klasy 1b „ulepili” niezwykłego bałwana, który wymagał od nich wysiłku nie tyle fizycznego co umysłowego. Przed dziećmi postawione zostały zadania z zakresu matematyki i języka polskiego, których rozwiązanie umożliwiało budowanie kolejnych elementów zimowego gościa. Praca w zespołach zadaniowych pozwoliła na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych wśród dzieci oraz sprzyjała utrwaleniu wiedzy z zakresu dodawania, odejmowania, czytania, głoskowania i sylabizowania.

 

Agnieszka Seman-Kruk
Katarzyna Frąckiewicz