Data:

Najserdeczniejsze życzenia przeżycia głębokiej radości
z powodu przyjścia Zbawiciela na ziemię i do naszego życia,
serdecznych, rodzinnych spotkań oraz świątecznej pogody ducha.

 

Życzą Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie
Społecznej Szkoły Podstawowej