Data:

Dla nauczycieli Społecznej wakacje rozpoczęły się później. W dniach 28 – 29 czerwca nauczyciele wyjechali do Gwizdowa i pracowali warsztatowo analizując mijający rok szkolny i na podstawie wniosków i analiz zaplanować rok szkolny 2022/23. Pomimo upału wszystkie zespoły pracowały bardzo efektywnie. Celem głównym było opracowanie takiego planu, który zapewni stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju dla naszych dzieci.