Data:

Mali ratownicy w naszej szkole.
Dziękujemy Panu Doktorowi Pawłowi Zarembie za poświęcony czas naszym najmłodszym uczniom. Życzymy, by służba drugiemu człowiekowi była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Iwona Zielińska