Data:

Jak chronić dzieci przed e-uzależnieniami?

5 października odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Forum Pedagogiczno-Psychologicznego dla rodziców naszych uczniów i wszystkich, dla których dobro dzieci jest najważniejszym celem. Do auli Miejskiej Biblioteki Publicznej, z której gościnności korzystaliśmy, przybyło ok. 50 osób – oprócz „naszych” rodziców i nauczycieli byli także goście z innych szkół. Mieliśmy okazję usłyszeć wykład „E-uzależnienia i jak sobie z nimi radzić?”. Wykładowcą był pan dr Maciej Dębski, wybitny znawca tematu, Fundator i Prezes fundacji Dbam o Mój Z@sięg, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki. Podzielił się z nami doświadczeniem i wiedzą, jaką uzyskał po przebadaniu 50 tys. młodych ludzi pod kątem e-uzależnień. Problem uzależnień i ich różnorakich skutków dotyczy coraz większej liczby dzieci i młodzieży, co wpływa na całe ich późniejsze życie. Nam – ich rodzicom i nauczycielom – bardzo zależy na tym, by byli wolnymi, szczęśliwymi ludźmi i wierzymy, że nasza wiedza przyczyni się do tego. Pan Doktor pokazał nam m.in., jak rozpoznać niepokojące symptomy w zachowaniu użytkownika internetu i jak im przeciwdziałać, jak skonstruować rodzinny kontrakt korzystania ze smartfonu. To było bardzo cenne spotkanie. Z przeprowadzonej na końcu ankiety wynika, że wszyscy jej uczestnicy oceniają bardzo wysoko jego przydatność i bardzo chętnie wezmą udział w kolejnych z zaplanowanego cyklu pod hasłem „Twoja wiedza tarczą dla Twojego dziecka”.

Barbara Burak