Data:

25 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy 1. Podczas akademii uczniowie zaprezentowali część artystyczną, po której na każdego czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

 

Katarzyna Fusiarz
Aleksandra Grzela