Data:
31 stycznia dotarła do nas radosna informacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, że w wyniku otrzymania dodatkowych środków na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zostało zatwierdzone do realizacji przedsięwzięcie, o które wnioskowała nasza szkoła. Tytuł przedsięwzięcia to „Mądry świat wirtualny”.  

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 97 851 PLN.
 

Projekt zakłada współpracę z uczniami ze szkoły hiszpańskiej, do której uda się grupa 17 uczniów oraz 3 nauczycieli. Termin realizacji projektu to 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r. W praktyce oznacza to, że uczniowie naszej szkoły wyjadą na tydzień do szkoły w Granadzie, aby wraz z rówieśnikami pracować nad zadaniami projektowymi, a przy okazji doskonalić różne kompetencje, między innymi językowe.