Data:

W dniu dzisiejszym dotarła do nas kolejna miła wiadomość, że nasza szkoła otrzymała akredytację w programie Erasmus+. W praktyce oznacza to, że mamy gwarancję otrzymywania dofinansowania do działań mobilnościowych na najbliższe lata. We wniosku do programu zaplanowaliśmy wyjazdy mobilnościowe dla 3 grup uczniów, dwóch grup nauczycieli.
Mobilność uczniów i nauczycieli ma na celu rozwinięcie kompetencji językowych, społecznych, otwarcia się na inne kultury. W planach mamy również wyjazd studyjny do szkoły w Finlandii. Sytem edukacyjny szkoły fińskiej jest uznawany za jeden z lepszych systemów edukacyjnych. Celem takiego wyjazdu jest „podglądnięcie” metod pracy w szkole w Finlandii i zaczerpnięcie z ich doświadczenia oraz zaadaptowanie niektórych rozwiązań do naszej szkoły.