Data:
🏰🏰 Uczniowie klasy 3 wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Zamki i rycerze”. Najpierw zapoznali się z historią zamków czyli siedzib możnowładców, rycerzy oraz placówek militarnych. Gromadzili informacje, oglądali zdjęcia, filmy i prezentację związaną z polskimi budowlami. Poznawali etapy powstawania i przeznaczenia zamków. Poznali również postać Zawiszy Czarnego z Grabowa, drogę „stawania się rycerzem” oraz rycerski kodeks honorowy. Mieli okazję także do zapoznania się z frazeologizmami związanymi z tą tematyką. Następnie przystąpili do budowy warownych zamków i murów obronnych z kartonów, rolek i innych surowców wtórnych. Oklejali, kolorowali i ozdabiali swoje fortece. Na koniec zaprezentowali powstałe prace młodszym kolegom i koleżankom z klasy drugiej.

 

Ewa Żebrowska