Data:

Międzynarodowy Projekt Krokus 2022/2023
W październiku ubiegłego roku w ramach Projektu Krokus, mającego na celu upamiętnienie 1,5 mln dzieci – ofiar Holocaustu i innych dzieci zamordowanych w czasie II wojny światowej, klasy 7 i 8  zasadziły na terenie szkoły 100 cebulek żółtych krokusów. Żółte krokusy zasadzone przez uczniów mają wymiar symboliczny. Są symbolem pamięci, ale również zwiastunami nadziei, budzącego się życia. Udział w projekcie dał możliwość młodzieży zapoznania się z tematyką Holokaustu. Rozbudził w nich świadomość niebezpieczeństw i zagrożeń wiążących się  z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. Uwrażliwił ludzi młodych na krzywdę drugiego człowieka. Skłonił do dyskusji na temat przyczyn i skutków zbrodni Holokaustu oraz przestępstw określanych mianem zbrodni przeciwko ludzkości.

 

Beata Łacek
Jolanta Topólska