Data:

 

Zarząd SSTO zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 18:00 w budynku szkoły z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu SSTO za rok 2022.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.