Data:

7 czerwca odbyło się spotkanie z panem Ryszardem Szewczykiem – notariuszem, który prowadzi Kancelarię Notarialną w Nisku. Rozmawialiśmy z naszym gościem o zawodzie prawnika i o Jego ścieżce  kariery zawodowej. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Prawnik to osoba, która po ukończeniu pięcioletnich studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra prawa musi odbyć stosowną aplikację, aby zdobyć jeden z zawodów prawniczych. Jest ich wiele, między innymi: sędzia, prokurator, adwokat, notariusz i komornik. Osoba marząca o tym zawodzie powinna być gotowa na ciągłe przyswajanie nowej wiedzy, powinna doskonale znać przepisy (prawo zmienia się bardzo szybko), ponieważ na co dzień musi wykorzystywać je w swojej praktyce. Przydatna jest również empatia, otwarcie na innych ludzi i komunikatywność.

 

Beata Łacek