Data:

Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne „Spójrz Inaczej” dla uczniów klas 1 – 3. W naszej szkole dbamy nie tylko o edukację, ale i o wychowanie oraz profilaktykę naszych uczniów. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, które obejmują pięć działów tematycznych ważnych dla profilaktyki uzależnień, są one spiralnie rozwijane w kolejnych latach.

 

Tematyka spotkań:

  1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji
  2. Funkcjonowanie w grupie
  3. Budowanie poczucia własnej wartości
  4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
  5. Troskę o zdrowie i problemy uzależnień

 

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi i dostarczają uczniom wielu przeżyć i emocji.

 

Ewa Żebrowska
Joanna Jarocka-Ślipko