Data:

Nasz MITing
Uczniowie klasy 5 realizowali projekt edukacyjny poświęcony mitologii greckiej. Jego realizację poprzedził cykl lekcji w ramach programu z języka polskiego, historii i plastyki. Uczniowie poznali dzieje starożytnych Greków, ich zwyczaje, wierzenia, architekturę i sztukę. Podczas zajęć uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne przedstawiające bogów, ich zakres władzy i atrybuty. Na zajęciach plastycznych wykonali dekoracyjne wazy greckie. Przygotowano również tablice poświęcone związkom frazeologicznym z mitologii, których używamy na co dzień w mowie potocznej. Finalnym efektem projektu było humorystyczne przedstawienie mitologiczne pt. „Nasz MITing”, które zaprezentowane zostało społeczności szkolnej. Uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę bogów i pokazać wykonane do przedstawienia stroje. Na zakończenie przeprowadzony został wśród publiczności quiz ze znajomości mitów.

 

Jolanta Topólska