Data:
📈Prezentujemy wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty z podziałem na przedmioty.
Na wykresie kolorem zielonym zaznaczono średni procentowy wynik uczniów naszej szkoły. Dla porównania kolorem niebieskim zaznaczono średnie procentowe wyniki uczniów z całego kraju, województwa podkarpackiego i powiatu stalowowolskiego.
Gratulacje dla naszych uczniów i nauczycieli przygotowujących do egzaminów.