Data:

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. 22 stycznia w grupie zerowej odbyła się uroczystość z okazji święta babci i dziadka. W dowód wdzięczności za miłość, dobre serce i uśmiech dzieci przygotowały część artystyczną. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Następnie zerówkowicze obdarowali swoich najbliższych pięknymi prezentami. 

 

Iwona Zielińska