Data:

W klasie czwartej realizowany był projekt „Uroczysta godzina baśni”. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie samodzielnie napisali baśnie oraz przeprowadzili lekcję  w klasie pierwszej na temat tego gatunku literackiego. Czwartoklasiści chętnie dzielili się wiedzą z młodszymi koleżankami i kolegami.