Data:

Nasza szkoła przyłączyła się do XXIV już edycji akcji charytatywnej Góra Grosza. Zbieraliśmy  fundusze na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. W tym roku udało się zebrać kwotę 1030,23 zł. Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie.
Specjalne podziękowania kierujemy do wychowawczyni i uczniów z klasy 6, którzy to z wielką radością zbierali i skrupulatnie  przeliczyli zebrane pieniądze.

Beata Łacek