Data:

 

Zmiana specyfikacji warunków zamówienia – wszyscy oferenci

 

nazwa programu: Program inwestycyjny „Inwestycje w oświacie”
nazwa zadania: „Dostosowanie obiektu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli”

 

Zmiana SWZ