Bezpieczna droga do szkoły

Data:

Bezpieczna droga do szkoły.
Lekcje z panem policjantem w klasach 0 – 3.