„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Data:

Klasy 1-3 przystąpiły po raz drugi do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3. Tym razem jest to edycja EKOlogiczna.

 

Celem projektu jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych, wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski, odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

 

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW trwających przez cały rok szkolny. W każdym z modułów zespół klasowy wybiera jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykonuje zadania. Autorem i organizatorem innowacji, do której przystępują nasi uczniowie jest Pani Honorata Szanecka – dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

 

Aleksandra Grzela
Joanna Jarocka-Ślipko
Ewa Żebrowska