Dzień Babci i Dziadzia – kl. 0

Data:

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych Babć i Dziadków. 23 stycznia w grupie zerowej odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka.

Jest to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. W dowód wdzięczności za miłość, dobre serce, uśmiech, dzieci przygotowały część artystyczną. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Następnie „zerówkowicze” obdarowali swoich najbliższych pięknymi prezentami.

Po części artystycznej zaproszono gości na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

I.Z.