Dzień Babci i Dziadzia – kl. 0

Data:

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. 10 stycznia w grupie zerowej odbyła się uroczystość z okazji ŚWIĘTA BABCI I DZIADKA. Jest to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. Dzieci przygotowały program artystyczny, w którym były scenki humorystyczne, wiersze, piosenki, pory roku i zwierzątka, Nowy i Stary Rok. Następnie „zerówkowicze” obdarowali swoich najbliższych pięknymi prezentami.
W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Po części artystycznej zaproszono gości na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy.
I.Z, J.G