Dzień Babci i Dziadzia w kl. 0

Data:

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. 23 stycznia w grupie zerowej odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Jest to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. W dowód wdzięczności za miłość, dobre serce, uśmiech, dzieci przygotowały część artystyczną. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Następnie „zerówkowicze” obdarowali swoich najbliższych pięknymi prezentami. 

 

Iwona Zielińska