Emp@tyczna klasa – ogólnopolski projekt

Data:

Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania, czyli nauka empatii. Projekt ten realizuje założenia polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2020/21. Ma na celu wychowanie do wartości i kształtowanie postaw. Uczniowie będą realizować comiesięczne zadania (Misje). W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Empatii, dlatego godziny wychowawcze w klasach 4 i 5 były poświęcone tej tematyce. Nasze działania będziemy dokumentować w formie padleta, do którego link zamieszczamy poniżej.

 

Emp@tyczna klasa

 

Ewelina Mierzwa
Beata Wydra