II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Data:

Lidia Kulig i Sara Steć z klasy II gimnazjum zajęły I miejsce w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej.

Konkurs odbył się 1 kwietnia 2016 r. w Społecznym Gimnazjum. Wzięło w nim udział 7 dwuosobowych drużyn z gimnazjów naszego powiatu. Konkurs składał się z dwóch części: najpierw uczniowie rozwiązywali zadania do przedstawionej prezentacji multimedialnej, a następnie test wiedzy. Zakres materiału wykraczał poza podstawę programową w gimnazjum, ponieważ dotyczył zagadnień z okresu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii Armii Krajowej oraz historii lokalnej.

Wśród zaproszonych gości byli: p. Zbigniew Paszkiewicz – przewodniczący Koła Związku Sybiraków w Stalowej Woli oraz p. Adam Walczak i p. Witold Adamski z fundacji „Przywróćmy Pamięć”.

B.B, J.T