III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Data:

2 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej. Był on formą uczczenia Żołnierzy Wyklętych, których święto przypada na 1 marca, a także kultywowania wiedzy o patronie naszej szkoły – Armii Krajowej.

W konkursie wzięło udział 7 szkół gimnazjalnych z powiatu. Uczniowie przygotowując się do niego, zdobywali wiedzę znacznie wykraczającą poza podstawę programową z historii. Korzystali m.in. z artykułów lokalnych członków AK, a także „Raportu rtm. Pileckiego z obozu w Auschwitz”. Forma sprawdzania wiadomości była zróżnicowana: od krzyżówki, pytań testowych i otwartych, po rozpoznanie zdjęć z prezentacji multimedialnej. Zwycięska drużyna pochodziła z Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli. Miejsce drugie zajęło Gimnazjum z Chwałowic, a trzecie Gimnazjum z Radomyśla nad Sanem. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody książkowe o tematyce II wojny światowej. Wszystkim serdecznie gratulujemy.