Informacja dla Rodziców

Data:

Zarząd SSTO zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 18.30 w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SSTO z jego działalności w okresie od 22 marca 2016 r. do 28 marca 2017 r.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.