Informacja

Data:

 

W związku z zaleceniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczącym potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem, odwołuję wszystkie przedsięwzięcia (niebędące zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi) organizowane przez szkołę wymagające przemieszczania się uczniów i pracowników poza siedzibę szkoły (tenis, basen, w-f, wyjścia do kina i MDK, zajęcia dodatkowe).

Agnieszka Iwan
Dyrektor szkoły