Interaktywna lekcja w muzeum -„Nauki dawne i niedawne”

Data:

22 marca uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w zwiedzaniu interaktywnej wystawy „Nauki dawne i niedawne”.

Ekspozycja ta w niestandardowy  sposób przybliża zagadnienia z obszaru nauk ścisłych. Prezentowane są  modele, które uczniowie mogli obsługiwać  samodzielnie. Dzięki wykonywaniu prostych doświadczeń dzieci praktycznie zapoznawały  się ze zjawiskami z wybranych dziedzin wiedzy takich jak: ruch falowy, historia instrumentów obliczeniowych czy pomiar czasu. Dzięki interaktywnemu przedstawieniu tematyki ekspozycja „Nauki dawne i niedawne”, w bardzo przystępny sposób, łączy zdobywanie wiedzy z zabawą.
To była bardzo ciekawa lekcja
E.Ż.